Archive for the 'Perancangan Aktiviti Tahunan' Category

Perancangan Aktiviti Lembaga Pengawas 2016

January 9th, 2016

Bil Tarikh Aktiviti
1 9/01/16 Mesyuarat Tahunan Lembaga Pengawas Kali Pertama
2 5/03/16 Pertandingan  Berkawad Pengawas Tingkatan 2
3 14/03/16 口才训练营
4 26/03/16 Merentas Desa
5 30/05/16 Kem Motivasi Pengawas Tingkatan 1 hingga 4
6 21/06/16 Hari Sukan
7 25/06/16 Pengedaran Buku  Laporan
8 7/07/16 Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas
9 7/07/16 Majlis Perpisahan Pengawas Sekolah
10 6/08/16 Konsert Sekolah
11 22/10/16 Hari Ucapan
12 6/12/16

7/12/16

 

Kem Penarafan Kendiri Pengawas Tingkatan1 hingga 4

 

Perancangan Aktiviti Lembaga Pengawas 2017

January 4th, 2014

 Semua pengawas wajib hadir pada hari aktiviti-aktiviti yang ditunjuk seperti yang berikut :

BIL

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

1.

Mesyuarat tahunan Lembaga Pengawas

14/1

2.

Latihan Berkawad (Pasukan Bendera)(16 kali)

21/1

18/2

11/3

18/3

25/3

8/4

22/4

20/5

27/5

31/5

1/6

5/6

6/6

7/6

8/6

17/6

3.

Ujian Berkawad PengawasTingkatan 2

25/2

4.

Perlantikan Pengawas BaruTingkatan 2  Ö

5.

Pengambilan Pengawas Percubaan Tingkatan 1  Ö

6.

Kem Motivasi Pengawas Tingkatan 1 hingga 4

29/5

7.

Perlantikan Ketua Pengawas  14/1

8.

Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas

 7/7

9.

Bertugas pada Hari Sukan

22/6

10

Bertugas pada Konsert Sekolah

 12/8

11

Majlis Perpisahan Pengawas Sekolah  7/7

12

Latihan Berkawad Asas untuk pengawas percubaan Tingkatan 1

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

13

Bertugas pada Hari Ucapan

Ö

14

Kem Penarafan Kendiri pengawas Tingkatan 1 hingga 4.

25/11

26/11


 

This site is protected by Comment SPAM Wiper.